G-PY7E4E7L8M

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO (obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  w imieniu firmy Impact s.c. Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak , informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka cywilna Impact Dariusz Nowak, Małgorzata Nowak z siedzibą w Kuźnicy Warężyńskiej 7, NIP nr 2220728822,  tel. +48 609 414017, e-mail: impactdrukarnia@poczta.onet.pl

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora

  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

  • ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń

  • marketingu bezpośredniego

  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora)

  • weryfikacji wiarygodności płatniczej

  • wsparcia obsługi

  • szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią świadczącą usługi na rzecz administratora.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być/będą: Poczta Polska, firmy kurierskie/transportowe, firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, partnerzy handlowi administratora (w zakresie podjęcia rozmów handlowych w celu kontynuacji współpracy ).

5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy Państwo uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Was dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.

9. Pąństwa dane nie będą poddawane profilowaniu.

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Małgorzata Nowak

Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.